top of page

תקנון האתר

מבוא

האתר של שקמה כהן צדק משמש גם בתור אתר מכירות לרכישת הרצאות פיזיות ודיגיטליות ("המוצר").
האמור בתקנון זה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוחה כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין שקמה כהן צדק.

רכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של הרצאות דיגיטליות באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד תום מבצע שנקבע. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.

כאשר אתה מוריד או רוכש את המוצרים הדיגיטליים באתר, מוענק לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, לגשת ולהשתמש במוצרים הדיגיטליים לשימושך האישי. אינך רשאי להקצות או להעביר את המוצרים הדיגיטליים לכל אדם אחר ללא הסכמת המפורשת בכתב משקמה כהן צדק. שקמה כהן צדק שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק לך את המוצרים בכל עת מכל סיבה שהיא.

 

מיד לאחר אישור התשלום עבור המוצר הדיגיטלי שלך, תהיה לך גישה נוחה לצפייה/ הורדת המוצר.  

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לכתובת בדואל shikcz7@gmail.com תוך 14 יום ממועד הרכישה וזאת בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. שקמה כהן צדק לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
לקבלת החזר יש לשלוח הודעת הביטול תוך 14 ימים מיום ביצוע התשלום או ממועד קבלת פרטי העסקה לכתובת הדוא"ל shikcz7@gmail.com– לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שהודעת הביטול תישלח 2 ימי עסקים לפחות ממועד ההרצאה.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות לשקמה כהן צדק במייל shikcz7@gmail.com

אבטחת מידע ופרטיות

שקמה כהן צדק רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו כל שימוש למטרות שיווקיות ללא רשות.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת שקמה כהן צדק ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוחה, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
שקמה כהן צדק מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
בכפתור "שלח" יש משום הסכמה לשקמה כהן צדק או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של שקמה כהן צדק. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק או רשימת דיוור בין אם הרכישה היא אישית עבור הרוכש או עבור צד שלישי. בכל רגע נתון אפשר להסיר את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה בלחיצה על כפתור "הסרת הרשמה" בתחתית כל מייל. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשרת בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים בתוכן האתר, לרבות ההרצאות, הוידאו, התמונות והטקסטים שייכות לשקמה כהן צדק ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור. כל שימוש מסחרי בהרצאה הדיגיטלית אסור, אלא באישור בכתב ומראש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
פרטי המשתמשת באתר שייכים למשתמשת בודדת, ואינם ניתנים להעברה (שם משתמשת וסיסמא).

הגבלת גיל

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט,

השימוש והרכישה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

אחריות לנזקים

שקמה כהן צדק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, בריאותי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו. למען הסר ספק, למשתמשי האתר לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי שקמה כהן צדק וכי אינה אחראית לכל תוכן הנשלח ו/או הנכלל באתר על –ידי צד שלישי כלשהו. מודגש כי שקמה כהן צדק הינה נטורופתית מוסמכת ואינה רופאה או דיאטנית קלינית, משכך, כל העושה שימוש בהרצאות, ליוויים וקורסים – באחריותו האישית בלבד ואין לראות בתכנים ו/או בהרצאות ייעוץ רפואי או המלצה אישית לטיפול. 

bottom of page